Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Rijksweg 104c te Lemiers
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPrijksweg104c-ON01