Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 9 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als: Regels behorende bij het bestemmingsplan “Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals”.