Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 7 Algemene procedureregels

7.1 Procedureregels bij toepassing wijzigingsregels

 
Bij toepassing van de wijzigingsregels, als bedoeld in deze regels, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen procedure van toepassing.