Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 7 Algemene procedureregels

 
Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden, bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen en de bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunning is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.