Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 10 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het bestemmingsplan Von Clermontplein 60.